Ouderparticipatie op Leefschool Klavertje Vier

Hoe participeer ik?

Het zijn immers niet alleen de kinderen en het team die samen onze school maken tot wat ze is. Ook de ouders, dragen hier een grote steen aan bij.
Hieronder vindt u op een rijtje wat en hoe jullie mee kunnen leven, denken, werken aan onze school.

  Download onze flyer

Als ouder kan je mee-weten.

Je komt meer te weten over je kind, de leefgroep en de school dankzij de wekelijkse nieuwsbrief op Gimme, lees zeker ook het algemene deel van Klavertje Vier, ‘het Klaviertje’, onze website, de oudercontacten en het contact van alle dag!

Als ouder kan je mee-helpen/werken.

Je kan meewerken in een werkgroep, zie participatielijst.
In de klas kan je meehelpen (zwemmen, projectwerking, muziek-).
Op de vele activiteiten kunnen we jullie hulp goed gebruiken, het is de ideale gelegenheid om iedereen te leren kennen en met veel hulp kunnen we meer doen.
Op één vaste werkzaterdag vragen we de hulp van de hele leefgroep om iets specifiek van jouw leefgroep aan te pakken.

Als ouder kan je mee-denken.

Dit kan in het ouderoverleg en de kerngroep met de verantwoordelijken van de werkgroepen, nieuwe mensen zijn altijd welkom!

Als ouder kan je mee-beslissen.

Dit kan in de Schoolraad, deze ouders worden verkozen.

Weten, helpen, denken en beslissen lopen natuurlijk door elkaar.
Zo kan je zowel weten, helpen en meedenken op één en dezelfde leefgroepvergadering.

We geloven dat een grote betrokkenheid van de ouders het welbevinden van onze kinderen bevordert.
Wie nog vragen heeft kan terecht bij Kristien Vandendriessche, directeur.
directie@leefschoolklavertje4.be

Op onze school is de aanwezigheid van ouders heel belangrijk. Ouders krijgen de kans hun kinderen en het team van heel nabij te volgen en te ondersteunen op school.

De participatie van de ouders aan het schoolleven van hun kinderen speelt zich af op verschillende niveaus.

 • Niveau van de leefgroep
  1. Helpouders (zwemmen, project, atelier)
  2. Leefgroepvergaderingen
  3. werkzaterdag
 • Niveau van Klavertje vier
  1. Ouderoverleg
  2. Werkgroepen en activiteiten
  3. Kerngroep
 • Niveau van de scholengroep
  1. Schoolraad

In dit overzicht worden al deze vormen van participatie kort voorgesteld.
Teamleden en ouders kan je altijd op school aanspreken.Bent u geïnteresseerd, spreek ons aan of contacteer ons. U vindt al onze gegevens in de Wie is Wie lijst.