Activiteiten en feesten

Elk schooljaar worden een aantal activiteiten en feesten georganiseerd. Deze feesten zijn een gelegenheid voor ouders , kinderen en teamleden, om plezier te maken en gezellig samen te zijn. Bovendien wordt hiermee geld verzameld om de school in al haar activiteiten te ondersteunen. De organisatie hiervan wordt zowel door teamleden als ouders gedragen.
Voor iedere activiteit zijn er coördinatoren. Deze personen zijn aanspreekpersoon en verantwoordelijk voor het uitwerken van het feest.
Via een overzicht van de verschillende feesten en een gedetailleerde takenlijst kunnen ouders zich opgeven om mee te werken bv. ontwerpen van affiches, mailings verzorgen, pers verwittigen, helpen bij koken, zaal versieren, opdienen op het feest, afwassen, opruimen.

  • Rommelmarkt
  • Kerstweek
  • Fuif
  • Grootouderfeest
  • Schoolfeest
  • Ouderdag

U wordt op de hoogte gehouden via Gimme.