De kerngroep

Contactpersonen:

De kerngroep komt overeen met de raad van bestuur van deze vzw en bestaat uit ouders en teamleden (verantwoordelijke ouders van de werkgroepen en de activiteiten, van de vzw en de teamleden, ouder schoolraad). Ze vergadert tweemaandelijks. Ze heeft o.a. volgende taken:

  • voorbereiden en uitvoeren van de afspraken en de beslissingen die binnen het ouderoverleg worden gemaakt
  • coördinatie van activiteiten van de werkgroepen en de feesten
  • de papierwinkel van de vzw Ouderoverleg (verzekeringen, belastingen)
  • advies of akkoord over de verdeling van het geld dat werd verdiend met de feesten over de werkgroepen
  • uitdragen visie en werking Leefschool Klavertje Vier

Op het ouderoverleg wordt zo nodig verslag uitgebracht over de kerngroep. Verslagen zijn steeds op te vragen.