De schoolraad

Contactpersonen:

Binnen het gemeenschapsonderwijs kunnen de ouders soms hun advies geven aan de directeur van de school of de algemene directeur van de scholengroep en Raad van Bestuur.

Daartoe duiden alle ouders van de school drie ouders aan om te zetelen in de schoolraad adhv verkiezingen. Het gaat hierbij bv. om

  • het schoolbudget
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de organisatie van extra-scolaire activiteiten
  • het lestijdenpakket
  • recrutering

Er worden tevens leden van het team verkozen door het team om te zetelen in de schoolraad.
De directeur is steeds aanwezig, de voorzitter is een ouder en leidt de vergadering.

Op het ouderoverleg wordt zo nodig verslag uitgebracht van de vergaderingen van de schoolraad.