Ouderoverleg

Contactpersonen:

Het team en de ouders komen regelmatig samen op het ouderoverleg (op jaarkalender). Op deze bijeenkomst wordt informatie over de school zelf uitgewisseld. Deze informatie betreft alle leefgroepen en kinderen en kan zowel praktisch van aard zijn als eerder pedagogisch. Een paar voorbeelden.

  • Schoolmaaltijden, busvervoer, naschoolse opvang
  • Leerlingenaantallen en teambezetting
  • Activiteiten van verschillende werkgroepen en info over de feesten
  • Zorgbeleid op school
  • Visie en werking

U wordt uitgenodigd via Gimme!. Op Gimme kunnen alle ouders het verslag van het ouderoverleg nalezen