Inschrijvingsbeleid

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de klasgroepen in onze Leefschool niet groter dan 21. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.

Capaciteit

Voor elk niveau bij de kleuters ligt de maximumcapaciteit vast op 22 lln.
Voor elk niveau bij in het lager ligt de maximumcapaciteit vast op 22 lln.

Start van de inschrijvingen

Voor het schooljaar 2019-2020
Vanaf 1/9/2018 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden:

 • Broers en zussen die al ingeschreven zijn
 • Kinderen van contractueel personeel van de school

Vanaf 1/03/2019 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen, de inschrijvingen gebeuren dan in volgorde dat ze zich aandienen voor inschrijving.

De inschrijving

We respecteren dus de chronologie van het inschrijvingsregister.
Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project.
Vanaf dan is de leerling ingeschreven in de school.
Inschrijven kan tijdens de schooluren, bel naar 09/371.57.79 of mail naar directie.leefschool.nevele@g-o.be voor een afspraak.

Voor nieuwe kleuters (vanaf 2,5 jaar) zijn er 7 vaste instapdata: de eerste dag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaart. Daarna kunnen kleuters elke schooldag starten.

ID-pas of ISI-kaart met rijksregisternummer

Evaluaties en gegevens van de vorige school

Weigering tot inschrijving

De school MOET een leerling weigeren:

 • Als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden zal voldoen (bij de instap)
 • Als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen
 • Als de capaciteit bereikt is. Indien er een plaats vrij komt vóór 5 oktober, worden de ouders van het geweigerde kind verwittigd volgens chronologische volgorde en krijgen alsnog de kans om in te schrijven. Voor kleuters geboren in het meest recente kalenderjaar, wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de eerste schooldag van september van het schooljaar volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

De school KAN een leerling weigeren:

 • Aan een leerling die uit de school uitgesloten werd, gedurende het lopende, het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar.
 • Als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt
 • Als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.
  De school neemt geweigerde leerlingen ook op in het inschrijvingsregister.
  De school geeft de ouders bij elke weigering een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Overcapaciteit:

de maximumcapaciteit mag overschreden worden door een leerling die reeds school loopt in Klavertje Vier én die op advies van de klassenraad een jaartje langer in de leefgroep blijft of een jaartje springt.