Inschrijvingen

Heb je interresse in onze school? We geven je graag een rondleiding en stellen onze werking aan jullie voor. Welkom daarvoor op onze kleuterkijkdagen of infomomenten:

  • kleuterkijkdagen: woensdag 20 november 2019 en woensdag 5 februari 2020 van 9u tot 11u
  • Infomomenten: zaterdag 14 maart en zondag 17 mei 2020 van 10u tot 12u

Graag een seintje als we jullie mogen verwachten directie@leefschoolklavertje4.be.

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de klasgroepen in onze Leefschool niet groter dan 22. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld. Startpunt is altijd kennismaken met de school en met elkaar.

Capaciteit

Voor elk niveau bij de kleuters ligt de maximumcapaciteit vast op 22 lln.
Voor elk niveau bij in het lager ligt de maximumcapaciteit vast op 22 lln.

Start van de inschrijvingen

Voor het schooljaar 2020-2021
Vanaf 1/1/2020 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden:

  • Broers en zussen die al ingeschreven zijn
  • Kinderen van contractueel personeel van de school

Vanaf 2/3/2020 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen, de inschrijvingen gebeuren dan in volgorde dat ze zich aandienen voor inschrijving.

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar kunnen op elk moment.

De inschrijving

We respecteren dus de chronologie van het inschrijvingsregister.
Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project.
Vanaf dan is de leerling ingeschreven in de school.
Inschrijven kan tijdens de schooluren, bel naar 09/371.57.79 of mail naar directie@leefschoolklavertje4.be voor een afspraak.

Voor nieuwe kleuters (vanaf 2,5 jaar) zijn er 7 vaste instapdata: de eerste dag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaart. Daarna kunnen kleuters elke schooldag starten.

ID-pas of ISI-kaart met rijksregisternummer

Evaluaties en gegevens van de vorige school

Is een leefgroep volzet, heeft het dan nog zin om contact op te nemen met de school voor een plaats op de wachtlijst?

Zeker! Op deze manier worden jullie door ons verder op de hoogte gehouden.