Ouderoverleg

Het team en de ouders komen 3x per jaar samen op het ouderoverleg.

Op 2 bijeenkomsten wordt informatie over de school zelf uitgewisseld. Dit kan zowel praktisch van aard zijn als eerder pedagogisch.

Een paar voorbeelden

  • busvervoer, opvang, maaltijden
  • leerlingenaantallen en teambezetting
  • activiteiten van de verschillende werkgroepen
  • zorgbeleid op school
  • visie en werking
  • verwerking ouderbevraging

Eén ouderoverleg wordt opgevat als een open-ouderoverleg. Daarin wordt een opvoedkundig thema besproken dat raakvlakken heeft zowel thuis als op school.Ook geïnteresseerde mensen van buiten de school zijn welkom, mits een kleine bijdrage.

Voor wie er niet bij kon zijn, kan het verslag nagelezen worden op Gimme.