Onze school doet mee(r) !

Je zag het al op het eerste forum …

Dit jaar nemen we actie om het energieverbruik terug te dringen en onze kinderen, teamleden en ouders  aan te zetten tot zuinig energieverbruik en minder CO2-uitstoot.

We worden hiervoor ondersteund door het project Klimaatscholen Meetjesland.