Ouderparticipatie

Hoe participeer ik?

Zonder ouders geen kinderen. Zonder kinderen geen school.

Het zijn immers niet alleen de kinderen en het team die samen onze school maken tot wat het is. Ook de ouders dragen hier hun steentje bij.

Hieronder vindt u op een rijtje wat en hoe jullie mee kunnen leven, denken, werken aan onze school.

  Download onze flyer

Als ouder kan je mee-weten
Je komt meer te weten over je kind, de leefgroep en de school dankzij de berichten op Gimme, onze website & facebook, de leefgroepvergadering, de oudercontacten en het contact van alledag !

Als ouder kan je mee-helpen/werken
Je kan meewerken in een ouderwerkgroep (zie participatieflyer). Nieuwe mensen zijn altijd welkom ! In de klas kan je meehelpen als begeleiding of om ons inhoudelijk te verrijken (muziek, project, atelier).

 Als ouder kan je mee-denken
Dit kan in de leefgroepvergadering en het ouderteam waar de verantwoordelijken van de ouderwerkgroepen samen komen.

Als ouder kan je mee-beslissen
Dit kan in de schoolraad. Verkiezingen gaan door om de 4 jaar.

Weten, helpen, denken en beslissen lopen natuurlijk door elkaar. We geloven dat een gezonde betrokkenheid van de ouders het welbevinden van onze kinderen bevordert. Onze school staat open en heeft oog en oor voor dialoog en initiatief. De uitnodiging is er. In dit klimaat kan iedereen zich inzetten naar zijn eigen mogelijkheden voor ons schoolproject.
Wie nog vragen heeft kan terecht bij Kristien Vandendriessche, directeur : directie@leefschoolklavertje4.be

De participatie van de ouders aan het schoolleven van hun kinderen speelt zich af op verschillende niveaus.

 • Niveau van de leefgroep
  1. Helpouders (zwemmen, project, atelier)
  2. Leefgroepvergaderingen
  3. werkzaterdag
 • Niveau van Klavertje vier
  1. Ouderoverleg
  2. Werkgroepen en activiteiten
  3. Kerngroep
 • Niveau van de scholengroep
  1. Schoolraad

In dit overzicht worden al deze vormen van participatie kort voorgesteld.
Teamleden en ouders kan je altijd op school aanspreken.Bent u geïnteresseerd, spreek ons aan of contacteer ons. U vindt al onze gegevens in de Wie is Wie lijst.