Inschrijving

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de klasgroepen in onze Leefschool niet groter dan 22. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement onderwijs opgesteld.

Op elk moment in het schooljaar kan er ingeschreven worden in de vrije plekjes. Is er geen plekje vrij, dan komt je aanvraag tot inschrijving op de lijst van de niet-gerealiseerde inschrijvingen. We blijven jullie verder actief informeren en respecteren de volgorde.
Inschrijven kan tijdens de schooluren, maar maak best eerst een afspraak 09 371 57 79 of info@leefschoolklavertje4.be
Breng het ID-pas of ISI kaart met rijksregisternummer van je kindje mee. Indien het om een schoolverandering gaat, breng dan ook de evaluaties en gegevens van de vorige school mee.

Inschrijven voor het komende schooljaar

Vanaf januari kunnen volgende kinderen ingeschreven worden. Deze gebeuren digitaal.
De inschrijvingslink verschijnt op Gimme, ons intern digitaal communicatieplatform.

  • broers/zussen & plusbroers/zussen die al ingeschreven zijn
  • kinderen van contractueel personeel van de school

Vanaf 7 maart 2022 om 9u starten de vrije inschrijvingen. Deze gebeuren digitaal. Wil je hierbij geholpen worden, dan bel je naar het secretariaat 09 371 57 79 die op dat moment met jou de aanmelding invult. Deze link blijft openstaan tot het nieuwe schooljaar start.

INSCHRIJVEN

We respecteren de chronologie van het inschrijvingsregister en binnen de 2 dagen krijg je bericht

  • de inschrijving is gerealiseerd maw er was een vrij plekje
    je wordt uitgenodigd om de inschrijving te komen ondertekenen samen met voor akkoord schoolreglement en het pedagogisch project – breng het ID-pas of ISI kaart met rijksregisternummer van je kindje mee – vanaf dan is de inschrijving officieel.
  • de inschrijving is niet-gerealiseerd maw er was geen vrij plekje meer
    je krijgt hiervan een bericht met vermelding welke plaats je op de wachtlijst hebt. Deze lijst wordt tot 5 oktober strikt gevolgd. Nadien blijven we je ook contacteren mocht er een plekje vrijkomen. Voor instappertjes blijft de lijst tot 30 juni gelden.