Inschrijving

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de klasgroepen in onze Leefschool niet groter dan 22. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, stelde het departememant onderwijs een regelgeving op die moet gevolgd worden.

Inschrijven voor het huidige schooljaar

Op elk moment in het schooljaar kan er ingeschreven worden in de vrije plekjes. Neem rechtstreeks contact op met de school info@leefschoolklavertje4.be of 09 371 57 79

Is er geen plekje vrij, dan komt je aanvraag tot inschrijving op de lijst van de niet-gerealiseerde inschrijvingen. We blijven jullie verder actief informeren en respecteren de volgorde.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor het komende schooljaar

Voor alle scholen in Deinze die een capaciteitsbeperking hanteren moet gewerkt worden met een centraal aanmeldsysteem.

Is je kindje °2022 of ingeschreven in een school, maar verkies je om te veranderen ?
De inschrijvingsprocedure loopt van 27 februari tem 19 maart 2024.

AANMELDEN KOMEND SCHOOLJAAR

Werkwijze

1. aanmeldperiode  de volgorde van aanmelden speelt geen enkele rol bij de toewijzing.
Het aanmelden gebeurt digitaal. Wil je hierbij geholpen worden ? Bel dan naar ons secretariaat 09 371 57 79 die op dat moment samen met jou de aanmelding invult.

2. voorrangsgroepen zijn (plus)broers en (plus)zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang – zij melden ook aan om hun voorrangsrecht te doen gelden

3. toewijzen vrije plaatsen aan de hand van criteria voorrangsgroepen – schoolkeuze – afstand – toeval. Iedereen die zich aanmeldde, wordt persoonlijk gecontacteerd.

    • de aanmelding werd gunstig gerangschikt maw er is een plekje vrij voor jouw kind
      je wordt uitgenodigd om de inschrijving te komen ondertekenen
    • de aanmelding werd ongunstig gerangschikt maw er was geen vrij plekje meer
      je krijgt hiervan een bericht met vermelding welke plaats je op de wachtlijst hebt. Deze lijst wordt tot 5 oktober strikt gevolgd. Nadien blijven we je ook contacteren mocht er een plekje vrijkomen. Voor instappertjes blijft de lijst tot 30 juni gelden

4. start vrije inschrijving voor wie niet deelnam aan de aanmeldperiode volgens tijdstip van aanvraag – let wel : indien er nog plaatsen ter beschikking zijn, anders krijg je een plekje op de wachtlijst.

AANVRAAG VRIJE INSCHRIJVING KOMEND SCHOOLJAAR

Deze inschrijving wordt pas verwerkt vanaf 23 mei 2024 om 9u.

Tijdspad

aanmelden 27 februari 2024 tem 19 maart 2024
uiterste datum bekendmaking gunstig/ongunstig 19 april 2024
inschrijvingen voor de toegewezen plaatsen 22 april 2024 tem 13 mei 2024
start inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen 23 mei 2024 om 9u

Meer info

Voor meer info kan u terecht op www.deinze.be/basisonderwijs.