Kangoeroes kunnen rekenen

Op 17 maart namen Bloemen&Bijtjes L2 en onze Sterrenkids deel aan Kangoeroe, een wereldwijde denk-, reken- en puzzelwedstrijd, omdat het wel eens leuk om van een denkuitdaging een plezier te maken of tenminste onszelf daarin te prikkelen.

Enkele weken later kregen we de oplossingen en in kleine groepjes zochten en legden uit aan elkaar waarom deze oplossing juist was tot de logica erachter begrepen werd.

Want durven doordenken, dat neem je je hele leven mee !

Met trots vernamen we dat sommige kinderen wel heel veel oplossingen in hun eentje juist hadden. Zelfs zoveel dat ze bij de betere scoorders van Vlaanderen behoorden. Maar liefst 6 kinderen waren bij de 5% beste, 2 kinderen bij de 10% beste en 6 kinderen bij de 20% beste. Een applaus voor alle 66 deelnemers !