Games ontwikkelen en dan pas spelen

Het project rond games brengt heel wat meer teweeg dan spelen op een beeldscherm met muis of pad.

De kinderen werden meegenomen in de wereld van coderen en programmeren, van planmatig nadenken om tot de juiste beweging te komen, van instructies ingeven en bekijken of je plan lukt. Een vorm van denken die naast motiverend ook heel uitdagend is. De opdrachtfiches gingen alle kanten uit. Met een groot didactisch woord heet dit computationeel denken.

Als afsluiting gingen we met digitale tools aan de slag. Per 2 werd een eigen game te ontworpen. Het spelplezier spatte er achteraf vanaf. Pas als je zelf iets creeërt zie je vaak de complexheid van het geheel. Dit is in de digitale wereld niet anders.