De inschrijvingen zijn nog niet gestart.

De knop zal pas werken vanaf Vanaf 7 maart 2022 om 9u.

Kom je toch op deze pagina na het startmoment?

Vergeet de vorige pagina niet te refreshen voor je op de knop drukt.
Als dat niet helpt neem je best contact met ons op.

 09/371 57 79
 info@leefschoolklavertje4.be

Je mag deze pagina sluiten om terug te keren naar de vorige pagina.