Fase 2: het wij-gevoel

Het zelfbewustzijn en sociale leven op school – “Het wij-gevoel”

We werken met twee leeftijden per groep. Zo komen we tot vijf leefgroepen

  • Leefgroep 1: kinderen van 2,5-4 jaar = de ikkertjes
  • Leefgroep 2: kinderen van 4 tot 6 jaar = de neuzen
  • Leefgroep 3: eerste en tweede leerjaar = de bloemen&bijtjes
  • Leefgroep 4: derde en vierde leerjaar = het vogelnest
  • Leefgroep 5: vijfde en zesde leerjaar = de sterrenkids

Elk jaar nemen de kinderen een andere sociale positie in binnen de groep. Zij leren elkaar helpen en elk op hun beurt hun verantwoordelijkheid nemen.

Samen werken is belangrijk. Kinderen leren opkomen voor zichzelf.

Kringgesprekken hebben bijvoorbeeld een grote waarde. Er is een gespreksleider en een verslaggever. Zij zorgen ervoor dat iedereen kan mee volgen, aan bod kan komen en dat de kinderen inspelen op elkaars verhalen, vragen of ideeën. Er bestaan specifieke kringen als de vertelkring, de klassenraad, de actualiteitenkring, de natuurkring en de boekpromotie,…

Samen zoeken we naar oplossingen voor problemen, conflicten in de klassenraad. Met behulp van de dieren van Axen proberen we inzicht te krijgen in wat fout liep, hoe het anders kan. Of we versterken juist waarin we goed zijn.

Op schoolniveau kan dit via het forum, de atelierwerking of de minischoolraad .

Met de regelmaat vindt een forum plaats en tonen we aan elkaar waarmee we bezig zijn. Er komt schoolnieuws en familienieuws aanbod. Kinderen leren luisteren, respect en interesse tonen voor de ander.

Regelmatig organiseren we leefgroepoverschrijdende ateliers waar de kinderen zich creatief kunnen uitleven. Ook hier kunnen ouders een handje toesteken.

Enkele kinderen vertegenwoordigen hun leefgroep in de mini-schoolraad.

Samen met een begeleider, een ouder en de directie werken we aan wat leeft bij de kinderen.

Ook voor de ouders is er ruimte om actief bij te dragen tot de leefschool werking. Tijdens de ouder-en feestwerkgroepen alsook op de ouderavonden(leefgroepvergaderingen, ouderteam en schoolraad) geven we de ouders de kans om deel te nemen aan het samen school maken.

We hebben oog voor het wij-gevoel van alle teamleden.