Fase 3: “Kiezen”

Zelf kiezen draagt bij tot een grotere betrokkenheid, tot een verhoogd welbevinden, tot een grotere interesse van elk kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf aangeven wat ze willen weten en kennen. Bovendien krijgen ze inspraak over de manier waarop ze deze kennis en vaardigheden kunnen bereiken.

Daarnaast respecteren wij de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen: elk kind moet op een bepaalde leeftijd beschikken over een pakket van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Dit pakket wordt door de Vlaamse regering vastgelegd. De leerplannen van het GO! zijn daarbij onze toetssteen. 

Op onze school streeft het team hierbij naar een evenwicht: de kinderen krijgen de kans zelf hun leerstof te bepalen, maar tegelijkertijd zorgt het team ervoor dat alle kinderen de vereiste bekwaamheden verwerven.

Vanaf de kleuterklas werken we aan het proces: zelfstandig werken, leren leren, plannen, dus ook leren kiezen. De allerkleinsten gaan van onwillekeurig naar gericht kiezen van hoeken binnen een bepaalde tijdspanne. In de lagere afdeling evolueren we van dagplanning, door weekplanning, naar maandplanning: het contractwerk, de plannertijd. Moet- en mag taken kunnen helpen bij het maken van keuzes. Huiswerk wordt samen gepland ter voorbereiding van een dictee, een kring, een project, Frans, een toets, telkens in het kader van leren leren.

Een groot deel van de leerstof van wereldoriëntatie wordt aangebracht via projectwerking. Het werken met projecten, het ervaringsgericht werken, is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze leefschool.

Tijdens de sprokkelweek is het belangrijk dat de kinderen hun ideeën toelichten of verdedigen, dat ze anderen proberen te overtuigen. We overlopen enkele criteria: kan iedereen meedoen? kunnen we iets bijleren? past het in het seizoen? is het nieuw/uitdagend/realistisch? en kiezen samen één project.

Via Hoofd (weten), Handen (doen) en Hart (zijn, voelen) bepalen de kinderen de projectdoelen. De begeleider voegt relevante doelen toe, ook uitgaand van de leerplannen.

Er wordt een leefgroepvergadering gehouden met de ouders. Hun ideeën en hulp zijn heel belangrijk bij concreet uitwerken van een project!

We stellen in overleg een taakverdeling op en komen samen met een planning. Tot slot werken we naar een eindproduct (een tentoonstelling, een muzische activiteit, een plakboek,…) waarin het werk van enkele weken gebald zit.