Fase 1: De inrichting

“Geborgenheid en veiligheid”

Het is belangrijk dat elk kind, met zijn eigenheid, zich “thuis” voelt. Daar zorgt de inrichting van de school, het gebouw én de buitenruimte, maar ook het samen leven in leefgroepen voor. De leefgroepen zijn ingedeeld in een werk- en een leefruimte. De leefruimte is huiselijk ingericht: een keukenhoek, een zithoek, een eigen plekje. We dragen pantoffels. De werkruimte bestaat uit verschillende hoeken, zodat iedereen op een rustige manier kan werken. We passen de opstelling aan naargelang de activiteit die plaatsvindt. De kinderen leren ordelijk en zorgzaam omgaan met materiaal en instaan voor hun veiligheid, die van hun omgeving en die van de anderen.


De buitenruimte is een avonturenspeelplaats voor iedereen: een fietsparcours, een jungle-parcours, sportvelden,… In de prachtige tuin is er plaats voor dieren (kippen, schapen, cavia‟s, konijnen, ganzen, geiten, kalkoenen en hangbuikzwijntjes) die ook door de kinderen worden verzorgd. Elk jaar kweken we kruiden en groenten in onze moestuintjes. Er zijn hoekjes waar we ons even kunnen terug trekken.

In de forumzaal is een podium gebouwd. Daar vinden de forums plaats en kunnen de kinderen elkaar tonen en vertellen waarmee ze bezig zijn. Het forum staat open voor iedereen: de ouders en grootouders, schoolpersoneel, vrienden,… We zijn bovendien een kleine school waar iedereen elkaar kent. Ons schoolleven maken we ook zichtbaar door onze digitale berichten en open contacten met de begeleiders.

Een prettige sfeer is erg belangrijk. De begeleiders bieden een klimaat waarin iedereen zich thuis en op zijn gemak kan voelen. Het kind moet zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen om te ontdekken wie het is en wat het kan. Het kind leert er respectvol omgaan met anderen. Onder de kinderen, ouders en team wordt dan ook een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid nagestreefd.