Fase 4: Leren door ervaren.

“Ordenen, begrijpen en leren door doen”.

Leren door ervaren staat centraal in onze werking: vanuit een echte beleving zelf uitproberen en daarover samen reflecteren.

Levende spelling is daar een mooi voorbeeld van. Naast de bestaande woordpakketten werken we met woorden die de klas komen binnenwaaien in kringen of teksten bijvoorbeeld.

Van in de kleuterklas werken we met vrije teksten. Kinderen tekenen en schrijven wat er op hun hart  ligt of in hun fantasie leeft. De resultaten worden getoond, voorgelezen en verwerkt. Het werkt motiverend. De kinderen ervaren dat het de moeite loont iets te schrijven, dat het niet een aparte techniek is die je op school leert. Ze leren schrijven om voor zichzelf dingen vast te leggen of om aan anderen iets te vertellen.

Tijdens het contractwerk krijgt actief leren een belangrijke plaats. Kinderen krijgen instructie klassikaal of in subgroepjes. Na de instructie van de begeleider kunnen bepaalde kinderen zelfstandig aan het werk. Er zijn kinderen die uitbreidingsopdrachten krijgen, andere kinderen hebben verdieping van de te verwerven leerstof nodig. Sommige kinderen doen aan zelfinstructie. Het brengt differentiatie in het aanbod.

Coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat leerlingen oppikken hoe te leren met en van elkaar. Ze werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. Ze leren hierdoor niet alleen van de interactie met de begeleider, maar ook van de interactie met elkaar. Ze verwerken de leerstof actief doordat ze er met elkaar over praten. De inhoud van de stof krijgt hierdoor meer betekenis voor hen. De „middelmatige en zwakkere‟ leerlingen leren van de leerstrategieën van de sterke leerlingen. Andersom leren de „sterkere‟ leerlingen nieuwe leerstrategieën door de

leerstof uit te leggen aan anderen. Bovendien leren de leerlingen elkaar binnen de groep beter kennen. Dit komt het klassenklimaat ten goede want ze krijgen meer begrip voor de eigenheid van elkaar.

Hoekenwerk is geïntegreerd in het dagelijkse aanbod. Van kleuter tot lager gaat dit over vrije keuze tussen de knutselhoek, de verkleedhoek, de ontdekhoek, de taalhoek, de rekenhoek,… naar (zelfstandig) verwerken van het aangeboden materiaal.