Helpouders en leefgroepvergaderingen

Contactpersonen:

Helpouders

Voor sommige activiteiten in de leefgroep vraagt het team begeleiding van ouders. Weet dat sommige van die activiteiten slechts kunnen doorgaan als voldoende ouders helpen!

  • Zo bijv. kunnen ouders mee gaan zwemmen (vooral bij het kleuterzwemmen) of kunnen ze helpen met activiteiten, of bij de maandelijkse ateliers (leefgroepoverschrijdend).
  • Ook bij uitstappen kunnen ouders om hulp worden gevraagd (op GWP als kookouder of om te rijden)

Leefgroepvergaderingen

Op deze bijeenkomsten bespreken leerkrachten en ouders de werking in de leefgroep: het verloop en de uitwerking van de projecten, het maken van afspraken over uitstappen, planning,… Er zijn leefgroepvergaderingen in het begin van het schooljaar, bij de start van een nieuw project en vlak voor de GWP (Geïntegreerde Werk Periode – de zee-, boerderij-en stadsklassen dus) U wordt op de hoogte gehouden via Gimme.