Ouderteam

Contactpersonen

Deze groep zorgt dat de schoolwerking afgestemd geraakt op de initiatieven de werkgroepen en vice versa. Ze hebben een eigen huishoudelijk reglement en komen 4x per jaar samen. 

  • uitdragen visie en werking van Leefschool Klavertje 4
  • coördinatie van activiteiten van de werkgroepen en feesten
  • opmaken eigen begroting en beheer in- en uitgaven ism rekenplichtige van de school
  • akkoord over de verdeling van het geld en investeringen tvv de school

Daarin zitten

  • vertegenwoordigers van elke werkgroep
  • voorzitter en penningmeester
  • wisselende teamleden in beurtrol
  • secretariaatsmedewerker
  • directie

Verslagen van het ouderteam worden ter inzage gepubliceerd op Gimme.