Schoolraad

Contactpersonen

Binnen het gemeenschapsonderwijs is de schoolraad een officieel adviesorgaan.

Daarin zitten

  • 3 verkozen ouders
  • 2 geco√∂pteerde leden
  • 3 leerkrachten verkozen uit het team

Zij geven advies aan de directeur en in sommige gevallen ook aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur van de scholengroep. De voorzitter is een ouder en leidt de vergadering.

Het gaat hier bijvoorbeeld om

  • het schoolbudget
  • toewijzing mandaat van directeur
  • lestijdenpakket
  • schoolinfrastructuur
  • schoolreglement