Helpouders

Onze leefgroepen bruisen van ideeën en activiteiten. Voor sommige activiteiten hebben de leerkrachten de hulp van ouders nodig om deze in goede banen te leiden. Oproepen daarvoor verschijnen altijd op Gimme.

  • kleuterzwemmen
  • vervoer bij uitstappen
  • bibliotheek onderhouden
  • kookouder op GWP (Geïntegreerde Werk Periode)

Leefgroepvergadering

Een paar keer per jaar komen de ouders van elke leefgroep samen met leerkracht om de werking in de leefgroep te bespreken : het verloop en de uitwerking van de projecten, het maken van afspraken over planning en uitstappen, het praktische reilen en zeilen in de klas,…

Zijn er leefgroepoverstijgende punten, zowel praktische als pedagogische, dan kunnen deze ook hier aan bod komen.

De leefgroepvergadering in het begin van het schooljaar ligt vast. De andere ontstaan als er een projectperiode van start gaat in de leefgroep. Uitnodiging via Gimme.