Feestwerkgroepen

Omdat het mag ! Een feestje hier, een feestje daar …

Wij organiseren jaarlijks tal van activiteiten om enerzijds de school financieel te ondersteunen, anderzijds om de onderlinge sfeer in stand te houden ! Een gelegenheid om ouders en familie, kinderen en team gezellig samen te brengen.

De organisatie hiervan wordt zowel door teamleden als ouders gedragen.

Voor iedere activiteit zijn er coördinatoren, die aanspreekpunt zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de uitwerking van het feest. Maar het kan maar echt uitgerold worden door de hulp van losse helpende handen van ouders die een kleine taak op zich nemen of  even meedraaien in de werklijsten van de dag. Oproepen daarvoor verschijnen altijd in Gimme.

  • Rommelmarkt & tearoom
  • Kerstweek
  • Verhalentocht & boekenbeurs
  • Grootouderfeest
  • Schoolfeest
  • Ouderdag

Hou jij nog van een ander feestje ? Heb je nog een ander schitterend idee of concept ?

Alle voorstellen zijn welkom !

contactpersonen