Ouderteam

Contactpersonen

 Deze groep zorgt dat de schoolwerking afgestemd geraakt op de initiatieven de werkgroepen en vice versa. Deze groep komt 4x per jaar samen en heeft volgende taken:

  • voorbereiden en uitvoeren van de afspraken en de beslissingen die binnen het ouderoverleg worden gemaakt
  • coördinatie van activiteiten van de werkgroepen en feesten
  • de papierwinkel van de vzw Ouderoverleg (verzekeringen, belastingen, begroting)
  • akkoord over de verdeling van het geld en investeringen tvv de school
  • uitdragen visie en werking van Leefschool Klavertje 4

Daarin zitten

  • vertegenwoordigers van elke werkgroep
  • voorzitter, penningmeester en leden van de vzw ouderoverleg
  • wisselende teamleden in beurtrol
  • secretariaatsmedewerker
  • directie

Op het ouderoverleg wordt zo nodig verslag uitgebracht over het ouderteam. Verslagen zijn steeds op te vragen bij de voorzitter.